Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019-2020

Thứ hai - 01/07/2019 22:45
Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019-2020 của trường THCS Thanh Mai
Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019-2020
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG THCS THANH MAI


Số:      /KH-THCSTM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
Thanh Mai, ngày       tháng      năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Thanh Mai

Năm học 2019 – 2020Căn cứ vào thông tư 12/2011/TT- BGD ngày 28/3/2011 thông tư ban hành điều lệ trường THCS, THPT, THPT có nhiều cấp học;
Căn cứ vào thông tư 36/2017/TT- BGD ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 11/2014/TT-BGD&ĐT ngày 18/4/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT; Thông tư số 05/2018/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2018 cua rBooj GD&ĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BGD&ĐT ngày 18/4/2014;
 Thực hiện Kế hoạch số 224 /PGD&ĐT ngày  07/5/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Oai về tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 trên địa bàn huyện Thanh Oai  năm học 2019–2020;
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, Trường THCS Thanh Mai xây dựng  kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019-2020 cụ thể như sau:
  A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, tạo thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cấp THCS; Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trung học cơ sở.
-Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo 4 rõ: Tuyến tuyển sinh, Chỉ tiêu tuyển sinh, Thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.
- Tiếp tục hiện hiện chủ trương « Ba tăng» ( tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho công tác dạy học); và giảm: Giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp
2. Yêu cầu:
- Điều tra chính xác  trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn. Thực hiện theo biểu chỉ tiêu tuyển sinh đã được phân bổ, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh.
- Thực hiện tuyên truyền phổ biến, công khai các thông tin về tuyển sinh; đặc biệt tuyển sinh trực tuyến. Thực hiện nghiêm túc các qui định trong tuyển sinh. Không được thu bất cứ khoản tiền nào trong thực hiện tuyển sinh.
- Cán bộ giáo viên làm công tác tuyển sinh chịu trách nhiệm trước các cấp lãnh đạo về công tác tuyển sinh.
   B. NỘI DUNG
   I.  Chỉ tiêu tuyển sinh:
  Năm học 2019-2020, chỉ tiêu tuyển sinh của trường: 141 học sinh/ 4lớp. Bình quân  35 HS/Lớp.
  Nâng tổng số học sinh của trường từ 464hs/13 lớp lên 498/14lớp.
  II. Đối tượng - Tuyến tuyển sinh:
  Là học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học có hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) tại xã Thanh Mai:
Độ tuổi dự tuyển : 11 tuổi (sinh năm 2008)
Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào năm hoàn thành chương trình tiểu học;
Học sinh là người dân tộc tiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở độ tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.
Học sinh không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học.

IV. Hồ sơ dự tuyển:
+ Đơn xin dự tuyển vào THCS (theo mẫu)
+ Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học; Trường hợp học sinh bị mất học bạ thì Giám đốc Sở GDĐT sẽ xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể
+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (kèm theo bản chính để đối chiếu);
+ Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an cấp huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp xã).
+ Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi quy định (nếu có).
V. Phương thức tuyển sinh :
1. Phương thức: Trực tuyến và trực tiếp.
2. Cấp mã số học sinh: Trường Tiểu học phải hoàn thành việc cấp mã số cho học sinh (kèm theo mật khẩu) cho cha mẹ học sinh đã hoàn thành chương trình lớp 5 trước ngày 25/5/2019. Mỗi học sinh được cấp một mã số độc lập kèm theo mật khẩu. Học sinh có trách nhiệm bảo mật để phục vụ công tác tuyển sinh.
2. Thời gian hướng dẫn cha mẹ học sinh thực hiện: Cha mẹ học sinh được hướng dẫn quy trình, thời gian đăng ký tuyển sinh cho con tại trường Tiểu học, THCS Thanh Mai, hệ thống loa truyền thanh của xã; được xem tại cổng thông thi điện tử của phòng GD&ĐT, của trường, tại bảng tin của trường, tại trụ sở UBND xã nơi cư trú: từ 02 tháng 7 năm 2019. Cụ thể:
Học sinh vào lớp 6 năm học 2019-2020.
*Học sinh đã được cấp mã số:
- Cha mẹ học sinh được hướng dẫn quy trình, thời gian đăng ký tuyển sinh cho con tại Đài truyền hình Hà Nội, hệ thống loa truyền thanh của xã; được đọc, xem tại cổng thông thi điện tử của trường, tại bảng tin của trường, tại trụ sở UBND xã.
- Cha mẹ học sinh tự đăng ký trực tuyến  tại nhà hoặc đến trường để được  Ban tuyển sinh của trường hỗ trợ về phương tiện, về kỹ thuật.
Quy trình đăng ký: theo thông báo đính kèm.
* Học sinh chưa được cấp mã số: Yêu cầu gia đình đến trường Tiểu học nơi học sinh đã học năm học 2018-2019 để được hướng dẫn làm thủ tục cấp mã.  
VI. Thời gian tuyển sinh:
  1. Thời gian, địa điểm đăng ký tuyển sinh trực tuyến:
1.1. Thời gian:
Đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6:
Từ ngày 07/7/2019 đến hết ngày 09/7/2019.
Buổi sáng : từ 8h đến 11h30. Buổi chiều : từ 14h đến 17h00
1.2. Địa điểm đăng ký tuyển sinh trực tuyến:
          Tại Phòng Hội đồng– Trường THCS Thanh Mai, xã Thanh Mai – huyện Thanh Oai – Hà Nội.
1.3. Địa chỉ liên lạc khi cần được hỗ trợ:
STT Họ và tên Chức vụ SĐT liên hệ
1 Vũ Bá Nam Hiệu trưởng 0904239460
2 Vũ Đình Công Phó Hiệu trưởng 0988.820.148
3 Nguyễn Thanh Tùng Phó Hiệu trưởng 01234.83.1979
4 Đỗ Thị Cúc Giáo viên – Thư ký HĐ 0392539366
5 Nguyễn Thị Vân GV- Chủ tịch CĐ 0322298316
6 Đoàn Thanh Hải GV – TT tổ TN 0989427305
7 Trịnh đình Quang Sơn Nhân viên 0915403285
8 Lê Thị Tuyến Giáo viên 0973513915
9 Đinh Thị Xuyến Giáo viên 0855732799
10 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên 0988831215
11 Nguyễn Thị Duyên Kế toán 0979972751
12 Nguyễn Thị Điển Thủ quỹ 0366996796
Lưu ý: Các trường hợp tuyển sinh trưc tuyến không tại trường thì cha mẹ học sinh có thể đến đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 9/7/2019.
2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tiếp:
2.1. Thời gian: Các ngày trong tuần (Trừ thứ 7, chủ nhật)
+ Từ ngày 13/7/2019 đến hết ngày 18/7/2019 nhận và xét hồ sơ học sinh.
+ Từ 18/7/2019 đến 20/7/2019 Báo cáo danh sách học sinh trúng tuyển, trình phương án tuyển sinh bổ sung (nếu có). Công bố công khai danh sách học sinh trúng tuyển
* Sáng:   từ 8h00 đến 11h30
* Chiều: từ 14h00 đến 16h30
          2.2. Địa điểm nộp hồ sơ:
          Văn phòng trường THCS Thanh Mai, xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai
VII. Chuẩn bị cơ sở vật chất:
- Tối thiểu 02 máy tính cài sẵn phần mềm Exam và kết nối mạng Internet
- Phòng làm việc và 4 Bàn làm việc của 4 nhóm tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ của học sinh hoặc cha mẹ học sinh, 01 bàn hướng dẫn.
- Các văn bản, tài liệu, trang thiết bị liên quan ( đơn, hướng dẫn, bút, ....)
- Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh . . . trong giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, học bạ tiểu học, dữ liệu tuyển sinh trực tuyến (nếu có), nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của giấy khai sinh: “ Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên, hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ cho học sinh sau này. Cán bộ tuyển sinh và hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên;

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. Phân công trách nhiệm: Hiệu trưởng Quyết định thành lập Ban tuyển sinh và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên
  1. Ban tuyển sinh có trách nhiệm :
- Quản trị hệ thống mạng.
- Hướng dẫn CMHS về công tác tuyển tinh trực tuyến.
- Tiếp nhân  đăng ký tuyển sinh trên hệ thống trực tuyến.
- Cập nhật hồ sơ cho học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến đối với  những trường hợp gia đìnhhọc sinh không có đủ điều kiện về CNTT.
- Tổng hợp danh sách đăng ký tuyển sinh theo các đối tượng :
- Báo cáo về phòng GD số liệu và danh sách đăng ký tuyển sinh trực tuyến.
2. Trách nhiệm của từng thành viên trong ban tuyển sinh:
(Theo bảng phân công nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng công tác tuyển sinh của nhà trường kèm theo Quyết định của hiệu trưởng trường THCS Thanh Mai).
II. Chế độ báo cáo Phòng GD&ĐT và cơ quan liên quan:
- Ngày 16/5/2019:  Ban hành kế hoạch tuyển sinh
- Ngày 15/6/2019 Nhận Quyết đinh thành lập Hội đồng tuyển sinh tại Phòng GD&ĐT
- Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 18/7/2019: Tuyển sinh theo kế hoạch
- Ngày 19/7/2019:  Phòng GD&ĐT duyệt Kế hoạch tuyển sinh bổ sung (nếu chưa đủ chỉ tiêu)
- Ngày 20/7/2019: Báo cáo nhanh về công tác tuyển sinh (qua mạng) và triển khai tuyên sinh bổ sung (nếu có)
- Ngày 23/7/2019 Nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh về phòng GD&ĐT (kèm theo hồ sơ tuyển sinh)

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Thanh Mai - năm học 2019-2020. Trong quá trình thực hiện, khi có những vấn đề vướng mắc, liên hệ trực tiếp với Hiệu trưởng nhà trường hoặc ban tuyển sinh theo số điện thoại  để có sự chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);
- UBND xã (để báo cáo);
- Các bộ phận nhà trường (để thực hiện);
- Lưu: VP (02).
 
      HIỆU TRƯỞNG                   Vũ Bá Nam

 
 


PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THANH OAI

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Tùng

Nguồn tin: Trường THCS Thanh Mai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

1780/HD-BCĐ

Hướng dẫn nội dung ôn tập và xây dựng đáp án chấm điểm sát hạch vòng 2 tuyển dụng viên chức giáo viên 2020

Thời gian đăng: 30/06/2020

lượt xem: 24 | lượt tải:9

58/NQ-THCSTM

Nội quy học tập khi học sinh đi học trở lại trong tình hình Dịch Covid-19

Thời gian đăng: 01/05/2020

lượt xem: 449 | lượt tải:17

70/KH-THCSTM

Kế hoạch đón học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid 19

Thời gian đăng: 06/05/2020

lượt xem: 41 | lượt tải:17

42/KH-THCSTM

Kế hoạch dạy học trực tuyến

Thời gian đăng: 23/04/2020

lượt xem: 47 | lượt tải:17

Nghị định 100/2019/NĐ-CP

Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Thời gian đăng: 01/01/2020

lượt xem: 77 | lượt tải:31

5388/QĐ-UBNDTPHN

Đ 5388/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong việc giải quyết các TTHC lĩnh vực GD&ĐT

Thời gian đăng: 05/11/2019

lượt xem: 108 | lượt tải:36

QĐ......THCSTM

Quyết định thành lập tổ chuyên môn, tổ văn phòng

Thời gian đăng: 14/10/2019

lượt xem: 111 | lượt tải:41

QUYCHEVANHOA

Quy chế văn hóa công sở năm 2019

Thời gian đăng: 04/10/2019

lượt xem: 123 | lượt tải:43

QĐ 1362 Sở nội vụ

Nội dung và tài liệu ôn tập vòng 1 thi tuyển viên chức giáo dục năm 2019 (phần tiếng Anh)

Thời gian đăng: 02/10/2019

lượt xem: 133 | lượt tải:37

KHUDCNTT20192020

Kế hoạch ứng dụng CNTT năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 23/09/2019

lượt xem: 110 | lượt tải:44
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Video
Ảnh mới
Quảng cáo 1
Thống kê
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay80
  • Tháng hiện tại3,558
  • Tổng lượt truy cập125,230
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây